> yaklaşım...
Araştırmayı başlatan "durum" bundan sonra yapacağınız her şeyi belirler.

Araştırma her koşulda bir duruma bağlı olarak başlayabilir. Zaten araştırmayı gerekli kılan, ihtiyacı doğuran da bu karşılaşılan durumu tanımlama, anlama ve onunla başa çıkabilecek verileri elde etme düşüncesidir.

Araştırmaya ihtiyacı olduğunu hissettiği halde talep eden kişiden farklı olarak araştırmacının herşeyden önce bu durumu tesbit etmesi bir zorunluluktur. Yalnızca araştırmayı nasıl yapacağı ile ilgili olarak değil elbette. Aynı zamanda talep eden kişi veya kuruma karşı da Araştırmacının birinci derecede sorumluluğudur bu.

Aslında Araştırmacının hizmeti, talep eden kişi tarafından çağırıldığı anda ve ilk görüşmede başlamıştır.

Araştırmacı durumu seçik biçimde analiz ederek gerek bir araştırma yapılıp yapılmayacağına, gerekse de yapılacaksa nasıl bir araştırma yapılması gerektiğine karar verebilme yeterliliğine sahip olabilmelidir. Her durum karşısında araştırma araçlarını eline alarak işe girişen bir Araştırmacı ile her hastasına neşteri ile çözüm bulmaya çalışan bir cerrah arasında pek bir fark olmasa gerek.

O zaman bir Araştırmacı için araştırmayı ne kadar iyi bildiğini anlayabilmesi için en kritik an "durum" ile karşılaştığı andır diyebiliriz.

Durum Araştırmacının kendisini ve bilgisini en dramatik halde gözden geçirdiği andır.

Elinizdeki tek araç bir çekiç ise her sorunu çivi olarak görme eğiliminde olursunuz.
Abraham Maslow, Psikolog, 20. YY

araştırma

> yaklaşım

> yapanlar

> yaptıranlar

Text Box: gizer
> ana sayfa
> home page